Per què El Meu Primer Vot?

image_pdfimage_print
  • Els adolescents tenen dret a ser escoltats

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, en seu article 12, diu: “L’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els assumptes que l’afectin”.

  • Els adolescents són un col·lectiu especialment invisibilitzat i silenciat

El document de treball del Institut d ́Infancia i Adolescència, “Participació de nois i noies a Barcelona: Oportunitats per a la co-producció de la ciutat amb i donis de l ́infància i l ́adolescència” en les seves concluisions, diu: “Els infants i adolescents són un col·lectiu especialment invisibilitzat i silenciat i a la societat operen diversos mecanismes que obstaculitzen la seva emergència com a subjectes de drets: l’adultocentrisme i la visió estereotipada de l’infant com a subjecte immadur i influenciable, víctima potencial a qui cal protegir…”.

A més, aquest document assenyala, en la cinquena conclusió, que cal “Repensar la participació de nens, nenes i adolescents en tots els espais de quotidianitat perquè allà on és especialment significativa l’escolta de les opinions, desitjos i necessitats és en els àmbits on tenen els seus vincles –àmbits familiar, educatiu, de lleure, etc.- i on transcorren principalment les seves vides –àmbit d’espai públic, de salut, cultural, xarxes socials, etc. En aquest sentit, la qüestió rau en repensar les pràctiques, els espais i les formes d’organització tant en tots aquests espais de quotidianitat identificant les escletxes d’oportunitat per escoltar efectivament els infants…”.

  • Els problemes de la formació ciutadana a les escoles catalanes

El treball de recerca «La Formación Ciudadana en la Educación Secundaria Obligatoria en Catalunya. Análisis del concepto de Ciudadanía en el Currículum», realitzada per les investigadores Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona), Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona) i Dolors Mayoral (Universitat de Lleida), igual que unes altres publicacions de diversos investigadors, conclou que existeix una bretxa entre els continguts de formació ciutadana de les escoles i la necessària posada en pràctica d’aquests continguts. Un paràgraf destacat del document publicat en 2017, en el «International Journal of Sociology of Education»:  

«En la enseñanza de las ciencias sociales la formación ciudadana ha tenido un lugar secundario (Minte, Orellana, & Tello, 2013) y su promoción ha sido escasa (López Atxurra & de la Caba Collado, 2012). Las ciencias sociales son un ámbito idóneo para promover aprendizajes que permitan que el estudiante se desempeñe en sociedad (Prats, 2010) tales como los debates en torno a temas sensibles, la participación y toma de decisiones, resolución de problemas y rigor metodológico (López Facal & Valls Montés, 2012)»

  • Objectius de Desenvolupament Sostenible

– El ODS 16 és «Paz, justícia i institucions sòlides». El punt 16.7: «Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades».

– El ODS 4, és «Educació de qualitat». El punt 4.7:  «De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible».